Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M - BÜLTEN NO : 0128
Anasayfa / Mevzuatlar

M - BÜLTEN NO : 0128

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : 0128
Tarih : 23.10.2017
Konu : TIR Muayene Onay Programına İlişkin Güncelleme

TIR Karnesi kapsamında ülkemize gelerek antrepo rejimine tabi tutulacak eşyaya ilişkin olarak, TIR aracının antrepo sahasına alınmasına mütakip boşaltma yapılacak ilk antrepoda görevli gümrük memuru/YGM tarafından antrepo kodu ve kap miktarı ile varsa boşaltma yapılacak başka bir antrepo kodu ve kap miktarı girilerek “VARIŞ BİLDİRİMİ”nde bulunulacağı, eşyanın geçici depolama yerine alınması durumunda ise anılan Programı kullanan bu yerlerde görevli memur tarafından varış bildiriminde bulunulacağı ve uygulamanın 24/07/2017 tarihi itibarıyla tüm antrepolarda devreye alınacağı bildirilmiştir.

TIR Karnesi işlemleri ile ilgili olarak TIR Muayene Onay Programın kullanılarak YGM/gümrük memur tarafından yapılan “VARIŞ BİLDİRİMİ”nin iptal edilmesi gerektiği durumlarda söz konusu programda yer alan "Varış Bildirimi" sekmesinden iptal edilmesi gereken varış bildirimine ait TIR Karne numarası girilerek açılacak varış bildirimi sayfasında "İPTAL" butonuna basılmak suretiyle varış bildirimi iptal edilebilmesine ilişkin güncelleme yapılmıştır. "Varış Bildirimi"nin iptali gümrük idaresinde görevli gümrük memurunca TIR Karnesi tescil edilene kadar yapılabilecektir. Söz konusu güncelleme 25.10.2017 tarihi itibarıyla devreye alınacaktır.

İlgili detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Orijinal metine ulaşmak için tıklayınız >>

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylı Bilgi İçin

0 850 222 2 988 / Dahili 156

E-mail : mevzuat@itano.com.tr

Web    : www.itano.com.tr