Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M - BÜLTEN NO : 0201
Anasayfa / Mevzuatlar

M - BÜLTEN NO : 0201

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : 0201
Tarih : 01.12.2017
Konu : Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görevlendirildiği antrepolara eşya giriş ve antrepodan eşya çıkış işlemlerinin mesai saatleri dışında yapılması ile mesai saatleri dışında yeşil hatta işlem gören beyannameler için fazla mesai ücretinin ödenip ödenmemesi hakkında yazı

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görevlendirildiği antrepolara eşya giriş ve antrepodan eşya çıkış işlemlerinin mesai saatleri dışında yapılması ile mesai saatleri dışında yeşil hatta işlem gören beyannameler için fazla mesai ücretinin ödenip ödenmemesi hususlarına ilişkin Bakanlığımıza birtakım tereddütler intikal etmektedir.

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6) ve "Antrepolarda YGM/Memur Görevlendirilmesi" konulu 2016/23 sayılı Genelge çerçevesinde, akaryakıt antrepoları hariç olmak üzere, antrepolarda yalnızca Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) görevlendirilmesi esas olmakla birlikte; yeterli sayıda YGM bulunmayan bölgelerde memur görevlendirileceği ve gerekli görülmesi halinde antrepolarda, YGM'nin yanı sıra memur görevlendirmesi de yapılabileceği hususları düzenlenmiştir. Buna göre, memur bulunan antrepolarda, antrepoya eşya giriş ve antrepodan eşya çıkış işlemleri, görevli memurun nezaretinde yapılacaktır.

Yalnızca YGM görevlendirmesi yapılan antrepolarda veya herhangi bir hatta (kırmızı, sarı, mavi veya yeşil) işlem gören beyanname kapsamı eşya ile ilgili olarak, yükümlüler tarafından mesai saatleri dışında işlem yapılmasının talep edilmesi halinde, fiilen personel görevlendirmesi gerektirmeyen işlemler için yükümlülerden fazla mesai ücretinin talep edilmemesi, gümrük personelinin fiili hizmetini gerektiren (ATS cihazı sökülmesi vb.) her türlü işlem için fazla çalışma ücretinin tahsil edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, memur görevlendirilmesi halinde 74 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin 3’üncü maddesinin;

- Dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan, “Fazla çalışma ücretinin belirlenmesinde, fazla çalışılan süre ile işin ve işlemin özelliği, işin görüleceği mahallin gümrük idaresine olan uzaklığı, görevlendirilen personel sayısı ve çalışma saat ücreti dikkate alınır. Görevlendirilen personel için fiilen çalıştığı ve/veya çalışacağı saat kadar fazla çalışma ücreti tahakkuk ve tahsil edilir.”,

- Beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan, “Fazla çalışmada, gereğinden fazla memur görevlendirilmez…”

Hükümler göz önünde bulundurulacaktı

İlgili detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

 

Orijinal metine ulaşmak için tıklayınız >>

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylı Bilgi İçin

0 850 222 2 988 /Dahili 156

E-mail : mevzuat@itano.com.tr

Web    : www.itano.com.tr