Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M - BÜLTEN NO : 093
Anasayfa / Mevzuatlar

M - BÜLTEN NO : 093

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : 093
Tarih : 04.10.2017
Konu : TIR Karnesi işlemleri ile ilgili olarak TIR Transit Takip Programında TIR Elektronik Ön Beyan Sorgulama ve Varış Bildirimi hakkında güncelleme yapılmıştır

TIR Karnesi işlemleri ile ilgili olarak TIR Transit Takip Programında çeşitli güncellemeler yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere, TIR Karnesi kapsamı taşımalarda taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinden önce RO-RO ile gelenler dâhil taşıyıcı tarafından ön beyan verilmesine ilişkin ön beyan uygulaması 25 Nisan 2017 tarihinde başlamıştır. TIRCUS ve TIR-EPD üzerinden verilen ön beyanların detaylı bir şekilde sorgulanabilmesi amacıyla TIR Transit Takip Programı sorgulama ekranında ön beyan sorgulama sekmesi oluşturulmuştur.

Ön beyan sorgulama sekmesine ilişkin ekran görüntüsü ilişikte gönderilmiş olup, söz konusu sekme kullanılarak Karne No, Taşıyıcı Firma, Beyan Sahibi, Eşya Cinsi, Giriş Gümrük İdaresi, Plaka bazında ve belirli tarih aralığında TIRCUS veya TIR-EPD programları üzerinden giriş gümrük idaresine gönderilen ön beyanların sorgulanması mümkündür.

Diğer taraftan TIR Karnesi kapsamında ülkemize gelerek antrepo rejimine tabi tutulacak eşyayla ilgili olarak, TIR aracının antrepo sahasına alınmasını müteakip boşaltma yapılacak ilk antrepoda “Varış Bildirimi”nde bulunmasına ilişkin TIR Muayene Onay Programında düzenleme yapıldığı ve 24.07.2017 tarihi itibarıyla uygulamanın tüm antrepolarda devreye alınacağı bildirilmişti. Bu defa Gümrük memuru/YGM tarafından yapılan varış bildiriminde tarih/saat bilgisinin de VOLET-2 tescil işlemi sırasında tescil ile görevli gümrük memurunca TIR Transit Takip Programında görülebilmesi sağlanmıştır.

Bahsi geçen hususlara ilişkin teknik düzenlemeler yapılmış olup, 25.09.2017 tarihi itibarıyla tüm gümrük idarelerinde devreye alınacak olup bağlantılarınız gümrük idareleri bilgilendirilmiştir.

 

Orijinal metine ulaşmak için tıklayınız >>

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylı Bilgi İçin

0 850 222 2 988 / Dahili 156

E-mail : mevzuat@itano.com.tr

Web    : www.itano.com.tr