Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M - BÜLTEN NO : 094
Anasayfa / Mevzuatlar

M - BÜLTEN NO : 094

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : 094
Tarih : 04.10.2017
Konu : Türkiye Faroe Adaları STA anlaşmasının 01.10.2017 itibariyle yürürlüğe gireceği mevzuat yayımına kadar (resmi gazete'de yayınlanana kadar) yapılacak işlemler hakkında

16 Aralık 2014 tarihinde imzalanan, 14.02.2017 tarihli ve 6782 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, 29.05.2017 tarihli ve 2017/10411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla ülkemiz ve Faroe Adaları (Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Anlaşma 1 Ekim 2017 tarihinde uygulanmaya başlayacaktır.

Söz konusu Anlaşma kapsamında uygulanacak tercihli vergi oranlarının, İthalat Rejim Kararına ek yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanması beklenmektedir. 

STA'nın yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2017 tarihi ile söz konusu Anlaşmaya ek menşe kurallarının uygulanmasına ilişkin yukarıda atıfta bulunulan Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarih arasında bağlantınız gümrük idarelerinden STA kapsamında tercihli düzenlemeden yararlanılarak ithalat gerçekleştirilmek istenmesi halinde;

- Anlaşmada öngörülen geçerli bir menşe ispat belgesi (Faroe Adaları resmi makamlarınca, ekte örneği yer alan belgeye uygun düzenlenmiş bir menşe ispat belgesi) ibraz edilirse eşyaya ilişkin kanuni vergi ile tercihli vergi arasındaki farkın teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi,

- Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından teminat alınmak suretiyle yapılan işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygunsa teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem yapılması gerekir.

 

Orijinal metine ulaşmak için tıklayınız >>

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylı Bilgi İçin

0 850 222 2 988 / Dahili 156

E-mail : mevzuat@itano.com.tr

Web    : www.itano.com.tr