Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M - BÜLTEN NO : 098
Anasayfa / Mevzuatlar

M - BÜLTEN NO : 098

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : 098
Tarih : 06.10.2017
Konu : Transit Rejimi Uygulamasındaki Değişiklikler

01.08.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde yer alan Transit Rejimine ilişkin değişikliklere göre;

1. Ortak ve Ulusal Transit Rejimlerinde eşyanın hareket gümrük idaresince serbest bırakıldığı andan itibaren, eşyaya ve taşımaya eşlik etmek üzere ‘’ Transit refakat Belgesi ‘’ kullanılacaktır.

·        Transit refakat belgesi: Eşyanın hareket gümrük idaresince serbest bırakıldığı andan itibaren eşyaya ve taşımaya eşlik eden ve transit beyanı bilgilerini içeren, Ek-48’deki örneğe uygun olarak Ek-49’daki açıklamalar çerçevesinde düzenlenen belgeyi temsil eder.

·        Ortak ve ulusal transit rejimlerinde eşyanın hareket gümrük idaresince serbest bırakıldığı andan itibaren eşyaya ve taşımaya eşlik etmek üzere, transit refakat belgesi kullanılır. Transit refakat belgesine, Ek-50’deki örneğe uygun şekilde ve Ek-51’deki açıklamalar çerçevesinde düzenlenen kalem listesi eklenir ve kalem listesi transit refakat belgesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Bir transit refakat belgesi kapsamı eşyanın birden fazla alıcısı ya da göndericisi bulunması durumunda, alıcı ya da göndericilere ilişkin bilgiler kalem listesine kaydedilir

 

2. Transit rejiminde kullanılacak belgeler şunlardır.

·        Ortak ve ulusal transit rejimi hükümleri çerçevesinde Transit Refakat Belgesi

·        TIR Sözleşmesi kapsamında kullanılan bir TIR Karnesi

·        Geçici İthalat Sözleşmesi kapsamında kullanılan bir ATA Karnesi

·        Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme ile öngörülen Form 302

·        Demiryolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usulde CIM taşıma belgesi

·        Denizyolu ve havayolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usulde Manifesto

·        Ulusal transit rejiminde, 220 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde Ek-22’de yer alan Sözlü Beyan Formu ( Yolcu beraberi gelen ve kişisel veya hediyelik eşya muafiyeti dışında kalan eşya için)

 

3. Gümrük Yönetmeliğinin 493 / 1-4 maddesinde yapılan değişiklikle 01.11.2017 tarihi itibarıyla Toplu ve Götürü Teminatın Transit  Rejiminde kullanılmasına son verilmektedir.

 

4. 09.10.2017 tarihi itibarıyla tüm ULUSAL TRANSİT işlemleri NCTS sistemine taşınarak uygulama aşağıdaki şekilde olacaktır.

·        TCGB detaylı beyan Transit uygulaması ( TRIM ve TREX beyanları ) kaldırılacaktır

·        Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi ile NCTS arasında entegrasyon sağlanacaktır

·        Gümrük Müşavirleri, dolaylı temsilci sıfatıyla transit beyannamesi tescil edebileceklerdir.

·        NCTS sisteminde transit beyannamelerine kıymet alanı eklenecek ve kara sınır kapısından iç gümrüğe sevk edilen eşya için doldurulması zorunlu hale getirilecektir.

·        Hat ayrımı olmaksızın ‘’ Muayene Tespit’’ ekranı eklenecek ve aynı ekranı varış gümrüğü tarafından da görülecektir.

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylı Bilgi İçin

0 850 222 2 988 / Dahili 156

E-mail : mevzuat@itano.com.tr

Web    : www.itano.com.tr